Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584
Politia Historica 1584

Politia Historica 1584

Tisk
Politia Historica
O wrchnostech a spráwcých swětských knihy patery.
W nichž se obsahugi mnohá užitečná naučenij / yakby se králowstwij / knijžetstwij / země obce y města buďto
w času pokoge aneb wálky / pobožně / sslechetně / chwalitebně a užitečně řijditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých starých y nowých / Ržeckých / Latinských / Cžeských y Německých historij / a spisuow maudrých lidij o spráwě swětské.
Nynij pak w nowé ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij / Spráwcůw / Saudcůw / Panůw a Uřednijkuow Zemských y Městských / slawného a dalece rozmnoženého národu Slowanského / z jazyka Latinského a Německého w Cžeský yakž neywlastněgi býti mohlo / přeložená a wůbec wydaná / pilnostij / pracý a nákladem
M. Danyele Adama z Weleslawijna
Popis

autor / překladatel: M. Danyel Adam z Weleslawíjna

vytištěno: Wytisstěno w Starém Městě Pražském

tiskař / nakladatel: M. Danyel Adam z Weleslawíjna

datum vydání: červen 1584

rozměr š x v x tl / váha: 23 x 33 x 7 / 2700 g

počet známých exemplářů:

knihopis:

popis / stav:

 

 

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Best seller

Registrujte se
pro Newsletter